Leaderproject 'Breng kleur in ons dorp'

 

De ingang naar de Hernedries in een artistiek jasje steken samen met Hernse creatievelingen, daar gaat ons leaderproject 'Breng kleur in ons dorp' over. Dankzij de ondersteuning van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader, Pajotteland+, Vlaamse Land Maatschappij en Provincie Vlaams-Brabant, konden wij samen met Herne Kunst'telt en het lokaal bestuur gemeente Herne dit project realiseren. We gaven een groep creatieve jongeren uit Herne de kans om onder begeleiding van een lokale kunstenaar, zich artistiek uit te leven en onze gemeente nog mooier te maken.


2021

In het voorjaar van 2021 staken Herne Rabarber't vzw, Herne Kunst'Telt en lokaal bestuur gemeente Herne de koppen bij elkaar over een gezamenlijk idee dat al enkele jaren op tafel lag. Jongeren uit Herne hadden nood aan een plek waar zij hun artistieke troeven konden uitspelen en kenbaar maken zowel aan de lokale populatie als aan de talrijke toeristen die elk jaar de streek komen bezoeken. Deze vraag vertaalde Herne Rabarber't vzw in een projectaanvraag en diende het project 'Breng kleur in ons dorp' bij Pajottenland+ in. 

Eind 2021 kregen we vanuit Pajottenland+ de goedkeuring voor ons project, samen met twee andere plattelandsprojecten uit de streek.

Foto © Editiepajot 

Dankzij de mensen van Apotheek Herne en de Vlaamse Milieu Maatschappij kregen we de zijmuur van Apotheek Herne en de waterkeringsmuren in de Rendries ter beschikking om ons project ter realiseren. 

De Hernse kunstenaar Michael Peetermans werd aangesteld als artistieke begeleider voor de realisatie van het kunstwerk op de muur van Apotheek Herne en de beschilderingen op de waterkeermuren van de VMM. Hierbij riep hij de hulp in van collega-kunstenaars Jan Vankeerberghe en Jimmy Wispenninck.

 

Via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader, Pajotteland+, Vlaamse Land Maatschappij en Provincie Vlaams-Brabant, heeft dit Leaderproject een financiële steun van 7.403 euro ontvangen.


2022

In het voorjaar van 2022 lanceerde Herne Rabarber't vzw en Herne Kunst'Telt via diverse lokale media een oproep naar creativelingen van eigen bodem.

Wie wil samen met een lokale kunstenaar de muur van Apotheek Herne en de waterkeermuren in de Rendries in een artistiek jasje steken?

Tijdens een infoavond over het project in het Dominicanessenklooster te Herne, kwamen geïnteresseerden kennismaken met het verhaal achter de oproep. Eveneens konden jongeren zich op dat zelfde moment aanmelden om deel te nemen aan het project. 

In samenspraak met de begeleidende kunstenaar werden er zes jongeren uit Herne en omstreken geselecteerd: Goan Allebosch, Simon Paelinck, Eline Lievens, Veerle Swinnen en Noor Jacobs.

In het najaar van 2022 werkten de jongeren en de begeleidende kunstenaar samen aan het ontwerp voor de muur van Apotheek Herne en de waterkeringsmuren van de VMM. In samenspraak met Herne Kunst'Telt, lokaal bestuur gemeente Herne en Apotheek Herne werden de uiteindelijke ontwerpen gefinaliseerd.


2023

Na goedkeuring van het ontwerp door Apotheek Herne en de Vlaamse Milieu Maatschappij, konden de voorbereidingen voor de uitvoering van de werken beginnen.

Preparatie muur Apotheek Herne

Samen met enkele lokale vrijwilligers uit Herne en omstreken hebben we de muur van Apotheek Herne voorbereid en een witte grondlaag gegeven.

Aanbrengen kunstwerp op muur Apotheek Herne en beschilderen van waterkeermuren

De begeleidende kunstenaar, zijn collega-kunstenaars en de jongeren zijn in de lente van 2023 gestart met het beschilderen van de muur en de waterkeringsmuren. Stap voor stap kregen de kunstwerken steeds meer vorm.


Het finaal resultaat

De jongeren en de kunstenaars zorgden met de beschilderingen op de muur van Apotheek Herne en op de waterkeringsmuren voor een mooi geheel die de hele locatie doet opleven. 

Muur Apotheek Herne (Ingang Hernedries, Stationstraat, 1540 Herne)

Het kunstwerk op de muur van Apotheek Herne en de beschilderingen op de waterkeringsmuren werden gerealiseerd door Goan Allebosch, Simon Paelinck, Eline Lievens, Veerle Swinnen, Jimmy Wispenninck, Noor Jacobs en Jan Vankeerberghen.


Een speciale bedanking aan onderstaande mensen voor hun medewerking aan dit project

Julie Vanden Daelen, Christophe Bouvry, Brent Roobaert, Jolien
Schoonooghe, Dieter Bellemans, Joris Verreycken, Agnes
Paridaens, Ludo De Witte, Marc Roobaert, Katrien Marquebreucq, Dina
Victoria Smajilovic, Stephanie Deruydts, Jonathan Deckers, Johan Jacobs, Luna De Moortel, Marco Reuman, Loes Reuman, Mia
Stevens, Michel Borra en Jean Frisch.


Een speciale bedanking aan 


Bracht jij onlangs een bezoek aan het kunstwerk en de waterkeringsmuren? Laat het ons weten! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.