Radio Raba met steun van CERA

© Foto - Editiepajot - Godelieve Deschuyffeleer

Onze vzw bestaat reeds vijf jaar en in die tijd hebben wij niet stilgezeten. Met de organisatie van verschillende projecten, brachten we lokale producten, handelaars en producenten dichter bij de Hernse bevolking. Ook verschillende buurtfeesten, een plaatselijke woonzorgcentrum en goed doelen konden rekenen op onze steun. Daarnaast werkten we samen met vzw Meegaan en zorgboerderij Our Little Farm te Kokejane. 

 

De coronapandemie raakte eveneens onze werking, maar we keken steeds vooruit. Daarom plant Herne Rabarber't in de toekomst de organisatie van Herne Rabarber't on tour - Radio Raba, gebaseerd op het concept het programma 'Radio Gaga'. Geen grootschalig festiviteiten, maar kleinschalig en buurtgeboden momenten met behulp van een kleine aanhangwagen. 

 

Met steun van CERA konden wij in 2022 een aanhangwagen aankopen, waarmee we ons verhaal dichter bij de mensen kunnen brengen. Tijdens Radio Raba gaan we op zoek naar verhalen uit het heden en uit het verleden, samen met een een lokaal korte keten- hapje en drankje.

 

Een speciale bedanking aan onze CERA-meter Sonja Van Den Bossche en CERA-peter Philippe Lammens uit de Regionale Adviesraad van CERA. 

 

Lees hier de artikels over ons persmoment op 04/12/2022: